narrow screen resolution wide screen resolution بالا بردن اندازه قلم کوچک کردن اندازه قلم قلم پیشفرض
مقالات
محصولات ما PDF چاپ نامه الکترونیک

برگ گیاه آلوئه ورا
برگ گیاه الوئه ورا از سه قسمت اصلی پوست  لایه لعابدار و ژل تشکیل شده که مهمترین قسمت گیاه است تحقیقات نشان داده که این گیاه دارای بیش از 200 ماده موثره  شامل عناصر معدنی ضروری  ویتامین ها  پروتئین ها  چربی ها  امینواسیدها  و پلی ساکارید ها می باشد.
شیرآبه (لاتکس)
مایع تلخ و زرد رنگ است که از بخش های ویژه ای از پوسته داخلی برگ استخراج می شود و اثرات بسیار قوی دارد.
ژل آلوئه ورا
ژل آلوئه ورا تشکیل شده است از 95 درصد آب و 5 درصد حاوی مواد فراوانی که تا کنون 80 نوع انها شناسایی شده اند و اثرات ان بروی انسان ثابت شده است که در قسمت مقالات کاملا شرح داده شده است
پودر آلوئه ورا
پودر آلوئه ورا ژل خشک شده است که جهت ماندگاری بیشتر و مصرف بهینه تولید شده است تمام خواص ژل آلوئه ورا را دارد.
بذر آلوئه ورا
بذر آلوئه ورا جهت تکثیر این گیاه استفاده می شود.
نشا ء آلوئه ورا یا  پاجوش  آلوئه ورا

پاجوش تقسیم بوته از روی ریشه است برای تکثیراین گیاه که مزیت این روش نصبت که بذر این است که در این روش تغییر ژنتیکی و خواص ان خیلی کم است .توضیحات بیشتر در بخش تکثیر امده است.

aloe_vera


محصولات ما :

 

 

گالری تصاویر

Aloe vera

Aloe vera, also known as the true or medicinal aloe, is a species of succulent plant that probably originated in the southern half of the Arabian peninsula, Northern Africa...

یک داروخانه در یک گیاه

آلوئه ورا : در این داروخانه ویتامینهای A , E , C , B1 , B2 , B6 , B12 و اسید های چرب که موجب رفع التهاب معده، روده بزرگ و روده کوچک شده و همچنین گیلو پروتئین که در دو تورم را بر طرف می کند